O Kancelarii

Witaj na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Anny Przywary.

Kancelaria prawna w Kaliszu świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno w formie stałej obsługi prawnej, jak i w formie pełnomocnictw do prowadzenia konkretnych spraw.

Zapewniamy wiedzę oraz doświadczenie z wielu zróżnicowanych dziedzin prawa, co umożliwia w pełni kompleksową obsługę jednocześnie dużych przedsiębiorstw jak i Klientów indywidualnych. Gwarantujemy wszechstronne usługi systematycznie dostosowywane do zmieniającego się prawa oraz potrzeb Klientów.

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw oraz reprezentowanie Klientów w sporach sądowych. Dzięki stałej współpracy Kancelarii z doradcami podatkowymi, doradcami gospodarczymi, notariuszami i tłumaczami, pojęcie usług kompleksowych dla przedsiębiorców zyskuje nowe znaczenie.


Kancelaria działa w zakresie:

Prawa pracy:

  • spory między pracodawcą a pracownikiem,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę i innych pism z zakresu prawa pracy.

Prawa cywilnego:

  • zastępstwo procesowe w sprawach: odszkodowawczych, o zapłatę, o wykonanie umowy i innych, przygotowywanie i opiniowanie umów i pism procesowych,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach: działowych, o naruszenie własności lub posiadania, o ustanawianie i znoszenie ograniczonych praw rzeczowych, badanie stanu prawnego nieruchomości.

Prawa gospodarczego:

  • prowadzenie stałej kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców,
  • pomoc prawną przy uruchamianiu działalności gospodarczej we wszystkich jej formach (optymalizacja formy planowanej działalności do zamierzeń klienta, postępowanie rejestrowe w KRS oraz w ewidencji działalności gospodarczej, uzyskanie REGON, NIP),
  • pomoc prawna przy przekształcaniu przedsiębiorców (łączenie, podział i przekształcenia spółek).

Prawa spadkowego:

W zakres usług świadczonych przez naszą Kancelarię wchodzi udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących wszelakich spraw spadkowych. Zajmujemy się prowadzeniem spraw o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek i podział spadku. Ważnym aspektem działań kancelarii jest również udzielanie pomocy w dziedzinie sporządzania testamentów oraz doradztwo we wszelkich potencjalnych kwestiach związanych z konsekwencjami wynikającymi z planowanych decyzji spadkowych. Nasza Kancelaria prowadzi sprawy spadkowe obejmujące wszelkie procesy dotyczące prawno-cywilnych sporów związanych z dziedziczeniem. Przygotowujemy w imieniu Klienta pozwy oraz wszelkie wnioski i pisma procesowe.

Postępowanie rozwodowe:

Kancelaria prowadzi sprawy rozwodowe w pełnym wymiarze. W obszarze usług adwokackich dotyczących spraw rozwodowych znajdują się wszystkie czynności, które zmierzają do stwierdzenia winy rozpadu pożycia małżeńskiego, przyznania określonego wymiaru władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, ustalenia kwestii dotyczących zamieszkania dziecka, a także określenia obowiązku alimentacyjnego. Kancelaria prowadzi również sprawy o separacje.

Porady prawne rozwodowe:

Oferujemy specjalistyczne porady prawne dla osób rozważających rozwód bądź separację. pomagamy w przygotowaniu pism procesowych w sprawach o rozwód z orzeczeniem winy jak i bez orzekania o winie, w sprawach o rozwód z podziałem majątku lub mieszkania, a także w sprawach o rozwód z ustaleniem odpowiednich alimentów dla małżonka oraz dla dzieci. służymy fachową pomocą prawną w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących podziału majątku w trakcie spraw rozwodowych. doradzamy w sprawach związanych z rozdzielnością majątkową i jej konsekwencjami dla dalszej wspólnej egzystencji ekonomicznej małżonków. Kancelaria prowadzi również sprawy o podział majątku po uprawomocnieniu się rozwodu.

Sprawy rodzinne:

Kancelaria reprezentuje Klientów i udziela im pomocy prawnej w czasie sporów na tle zróżnicowanych stosunków rodzinnych dotyczących w szczególności alimentacji, władzy rodzicielskiej, kontaktów i opieki nad dziećmi oraz ustalania i zaprzeczania ojcostwa. Zakres działań obejmuje pomoc w dochodzeniu roszczeń w stadium sądowym oraz współpracę i negocjacje między rodzicami w stadium przedsądowym. Pomoc kancelarii sprowadza się też do redagowania i przygotowywania wszelkich pism procesowych odnoszących się do materii prawno-rodzinnej. Zapewniamy wsparcie podczas postępowań nieprocesowych. Do najczęstszych spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię należą sprawy o dochodzenie, obniżenie oraz podwyższenie alimentów na dzieci oraz obecnych bądź byłych małżonków.

Języki obce: angielski.

Zapraszam do współpracy
Anna Przywara
Radca prawny

 

SEO by AceSEF
Radca Prawny Anna Przywara - ul. Al. Wolności 10/29 (III piętro) - 62-800 Kalisz - tel. 501-31-65-10
Poczta | Realizacja Tebim.pro